LiCon-AT logo
020 155 0060

Ulko­valaistuksen asiantuntija­palvelut

Yrityksemme toimii asiantuntijana kaikilla ulkovalaistuksen osaamisalueilla. Meillä on kokemusta ulkovalaistuksen tieteellisestä tutkimuksesta, kehittämisestä, standardoinnista, kansainvälisestä ja kansallisesta ohjejärjestelmästä sekä kaikkiin näihin liittyvistä opetustehtävistä.

Kansainväliset ja kansalliset asiantuntija­tehtävät

Olemme mukana mm.

  • lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimushankkeissa
  • Suomen edustajana kansainvälisen valaistuskomission Divisioonassa 4, joka keskittyy ulkovalaistuksen teorian kehittämiseen
  • Pohjoismaiden tiepitoviranomaisten yhteistyöryhmän NMF:n (Nordisk möte för förbättrad vägutrustning) tievalaistus- ja tunnelivalaistustyöryhmässä
  • eri kansainvälisten standardointijärjestöjen (ISO, IEC ja CEN) standardointikomiteoiden työryhmissä
  • jäsenenä SESKO:n kansallisessa komiteassa “SK CEN 169 Valaistustekniikka”
  • kansallisessa ulkovalaistuksen kehitysryhmässä

Kaikki edellä mainitut asiantuntijatehtävät ja niistä saadut kokemukset edesauttavat yrityksemme toimimista asiakkaan apuna ja tukena ulkovalaistuksen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden määrittelemisessä, ulkovalaistuksen suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa sekä ulkovalaistuksen kunnossapidossa.

 asiantuntija

Aleksanteri Ekrias
p. 020 155 0063
aleksanteri.ekrias@licon-at.fi

Asiantuntija­palveluitamme ovat mm.

ASIANTUNTIJA­PALVELUIDEN
REFERENSSEJÄ