LiCon-AT logo
020 155 0060


Selvitykset ja
kehitystarpeet

Laadimme asiakkaan avuksi selvityksiä, joiden avulla voidaan:

 • tuoda päättäjille esille nykyisten ulkovalaistuksien kehittämistarve (mm. saneeraustarve ja -velka)
 • määritellä ja yhtenäistää asiakkaan omistaman julkisen ulkovalaistuksen pitkän aikavälin tavoitteet
 • ohjata ulkovalaistuksen teknillistä, taloudellista ja kaupunkikuvallista kehitystä
 • hallinnoida asiakkaan omistamaa valaistusverkkoa
 • määritellä toiminnalliset, kaupunkikuvalliset ja valaistusteknilliset vaatimukset sekä valaistuslaitteiden laatutasot johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi koko alueella

Meillä on laaja kokemus mm. seuraavien selvityksien ja asiakirjojen laadinnasta:

 • häiriövaloselvitys
 • saneerausselvitys
 • tarveselvitys
 • yleissuunnitelma
 • 5G-verkon vaikutukset ulkovalaistusverkkoon, varautumistoimenpiteet
 • älykäs ohjaus ja ohjausjärjestelmäselvitys
 • omaisuudenhallintaselvitys
asiantuntija

Aleksanteri Ekrias
p. 020 155 0063
aleksanteri.ekrias@licon-at.fi

REFERENSSEJÄ