LiCon-AT logo
020 155 0060


Valaistusteknilliset
laskennat

Valaistusteknillinen mitoitus on valaistussuunnittelun kulmakivi. LiCon-AT on ollut mukana laatimassa mm. nykyisiä versioita standardeista SFS-EN 13201-3 Road Lighting. Part 3: Calculation of performance ja SFS-EN 12193 Light and lighting. Sports lighting. Käytämme valaistusteknillisiä laskentoja optimoidaksemme asiakkaallemme kokonaistaloudelliset ja laadukkaat valaistusratkaisut täyttäen asiakkaan vaatimukset.

Tarjoamme asiakkaillemme mm. seuraavia laskentapalveluita:

 • räätälöitäviä DIALux Evo-koulutuksia
 • tunnelivalaistuksen laskentaa
 • tie- ja katuvalaistuksen laskentaa
 • viheralueiden laskentaa
 • aluevalaistuksen laskentaa
 • urheiluvalaistuksen laskentaa
 • rautatiealueiden valaistuksen laskentaa
 • erikoisvalaistukseen liittyvää kuvankäsittelyä ja visualisointia
 • opetusta valaistusteknillisten laskentojen tarpeesta ja perusteista
 • koulutusta alenemakertoimen käytöstä ulkovalaistuksessa
tievalaistus
 asiantuntija

Miikka Nevalainen
p. 020 155 0072
miikka.nevalainen@licon-at.fi

LiCon-AT laatii aina hankkeiden valaistuslaskennat omana työnä.
Näin päästään vertaamaan eri valmistajien ratkaisut samoilla lähtötiedoilla.