LiCon-AT logo
020 155 0060


Valaistusteknilliset
mittaukset

Valaistusteknillisten mittauspalveluidemme tarkoituksena on auttaa asiakasta selvittämään, onko toteutettu valaistus asiakkaan asettamien vaatimusten mukainen. Mittausten avulla voidaan myös varmistaa, että valaistuksien ohjaus toimii suunnitellusti. Mittaustyöhön sisältyy aina raportti, jossa on esitetty mittauksessa käytetyt mittauslaitteet ja -menetelmät sekä mittaustulosten pohjalta johtopäätökset sekä suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Meillä on laaja kokemus mm. seuraavien valaistuksien mittauksista:

  • tie- ja katuvalaistus
  • häiriövalo
  • tunnelivalaistus
  • rautatiealueiden valaistus
  • urheilualueiden valaistus
  • muu ulkovalaistus

Lisäksi autamme mittauksin asiakasta varmistamaan, että valaistuksien ohjaus toimii suunnitellusti.

asiantuntija

Taneli Lehtonen
p. 020 155 0071
taneli.lehtonen@licon-at.fi

REFERENSSEJÄ