LiCon-AT logo
020 155 0060

Tunnelivalaistuksen suunnittelu

Valaistuksella turvallisuutta tunneleihin

Autoliikennetunnelin valaistuksen tarkoituksena on taata päivällä ja yöllä sellaiset olosuhteet, että ajoneuvot voivat lähestyä tunnelia, ajaa sen sisälle ja ajaa siitä ulos turvallisesti kaikissa olosuhteissa.

Tunnelivalaistus sisältää normaalivalaistuksen ja tarvittaessa turvavalaistuksen. Riittävällä normaalivalaistuksella varmistetaan, että kuljettajan silmä ehtii sopeutua tunnelin valaistusolosuhteisiin.

Turvavalaistus voidaan jakaa varavalaistukseen ja evakuointivalaistukseen. Samoja periaatteita voidaan soveltaa myös muihin vastaaviin tiloihin kuten pyörätietunneleihin.

Vankka kokemus tunnelivalaistuksen suunnitteluvaiheista

LiCon-AT on ollut mukana suunnittelemassa valaistusta useisiin maantie- ja kaupunkitunneleihin. Meillä on laaja kokemus tunnelivalaistuksen kaikista eri suunnitteluvaiheista: yleissuunnitelmista ja tie-/katusuunnitelmista aina tunnelinvalaistuksen rakennussuunnitteluun ja siihen liittyvän sähkösuunnitteluun. Kykenemme toimimaan tilaajan apuna suunnittelun kaikissa osa-alueissa mm. tunnelivalaistukseen liittyvissä valaistusteknillisissä laskennoissa. Teemme myös tunnelivalaistuksen laadunvarmistusmittauksia.

LiCon-AT mukana standardien ja ohjeiden laatimisessa

Olemme mukana kehittämässä tunnelivalaistukseen liittyviä kansainvälisiä standardeja ja suunnitteluperiaatteita yhteistyössä eri maiden johtavien tunnelivalaistusasiantuntijoiden kanssa. Lisäksi olemme olleet laatimassa tunnelivalaistuksen kansallisia ohjeita Väylävirastolle.

Meidän tavoitteena on turvallinen ja kokonaistaloudellisesti järkevästi valaistu tunneli.

tunnelivalaistuksen asiantuntija

Martti Paakkinen
020 155 0073
martti.paakkinen@licon-at.fi

TUNNELIVALAISTUS REFERENSSEJÄ

Tunnelivalaistus, Tampere, LiCon-AT

Rantatunneli, Tampere

Tripla Helsinki tunnelivalaistus, LiCon-AT

Triplan tunnelivalaistukset, Veturitie, Helsinki